تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان نمایندگی 1412 - بدنسازی

بدنسازی

نوشته شده در تاریخ : شنبه 3 اسفند 1387   11:31 ق.ظ

نوع مطلب :بدنسازی ،

برنامه پیشنهادی بدنسازی از مهدی اسکندری

 

 

هفته اول

 

 

نوع تمرین : دوی آرام 15 دقیقه در پارک ، ساحل ، دریا ، تپه ، دور زمین .

شدت تمرین : کم تا حدی متوسط 

نوع تمرین : تمرینات تناوبی باید همراه با تمریات پلایمتریک  ، قدرتی ، کششی و چابکی باشد .

6*20 متر - 3*30 متر -3*60 متر ، 3*10 متر

شدت تمرین : متوسط

 

نکته : این دو تمرین باید در یک جلسه تمرینی سه بار انجام شوند و در هفته 21 بار انجام شوند .

----------------------------------------------------------------------------------------------

هفته دوم

 

توع تمرین : 20 دقیقه در پارک ، ساحل ،  دریا ،  دور زمین

شدت تمرین :  متوسط

نوع تمرین : : تمرینات تناوبی باید همراه با تمریات پلایمتریک  ، قدرتی ، کششی و چابکی باشد

6*20 متر - 6*30 متر - 6*60 متر - 6*100 متر - 12*10 متر

شدت تمرین : متوسط

 

نکته : این دو تمرین باید در یک جلسه تمرینی سه بار انجام شوند و در هفته 21 بار انجام شوند .

---------------------------------------------------------------------------------------------

هفته سوم

 

نوع تمرین دوی آرام 25 دقیقه در پارک ، ساحل ،  دریا ،  دور زمین

شدت تمرین : متوسط

نوع تمرین : : تمرینات تناوبی باید همراه با تمریات پلایمتریک  ، قدرتی ، کششی و چابکی باشد

10*10 متر - 20*50 متر - 40*6 متر - 100*2 متر - 200*4 تر -

شدت تمرین :  متوسط تا حدی شدید

 

نکته : این دو تمرین باید در یک جلسه تمرینی سه بار انجام شوند و در هفته 21 بار انجام شوند .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نوشته شده توسط:مهدی اسکندری 
// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);