تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان نمایندگی 1412 - پزشکی

پزشکی

نوشته شده در تاریخ : شنبه 3 اسفند 1387   11:40 ق.ظ

نوع مطلب :پزشکی ،

صدمات ورزشی

سالتین و تیلر بر روی قهرمانان دو دانشکده و محصلان سه مدرسه عالی بعد و قبل از بستری شدن و استراحت کامل ، همچنین پس از 53 تا 55 روز ترمیم و بازسازی با تمرینات دوی نرم نموده و دریافتد که بی حرکت بودن و بستری شدن اثراتی منفی بر روی وضع بدن آنها گذاشته است که ناشی از موارد زیر است :

1 - استراحت بیش از حد قلب و ضربان ضعیف آن .

2 - کاهش حجم کلی قلب در نتیجه کاهش مقداری خونی که در هر ضربان از قلب به خارج هدایت می شود .

3 - کمبود اکسیژن در نتیجه ضعیف شدن سیستم اکسیژن گیری و کاهش صرف اکسیژن

4 - ضعیف شدن عضلات

در تحقیقی دیگر که در مورد اثرات عدم حرکت م بستری شدن بر ری مصرف مواد کانی ( معدنی ) روی جوانان بالغ و سالم انجام شد دیتریک دریافت که تعادلی منفی و تأخیری در سوخت و ساز این مواد مشاهد می شود بدین طریق که دفع مواد کلسیم ، فسفر و ازت بیشتراز جذب آن بوده تخلیه ای وسیع از مواد مذکور در خلال عدم حرکت دیده می شود و با شروع تمرین عادی به زودی تعادل منفی از بین رفته هماهنگی صورت می گیرد .

خونریزی از مویرگها و و رگهای خونی ، پاره شدن رگهای لنفاوی و ترشح شیره لنفی به بیرون و ترشح مایع مفصلی در داخل یا اطراف مفاصل و تاندونها باعث تغییر شکل غشاء لیفی و محل های چسبندگی مواد داخلی مفصل ها  شده است در نتیجه حرکت مفصل تا حدی وسیع محدود  می گردد . این عدم در دامنه تغییرات مفصل ممکن است تا چهارمین روز بعد از صدمه ظاهر کردند . طبق جدول مارلیز می توان نظریه زیر را در مورد صدمات به مفاصل بیان کرد :

اگر مفصل و شانته صدمه دیده باشد به حالات زیر بررسی شده است :

1 - هر اه مفصل شانه یا صدمه دیده را با حرکت آزاد بگذاریم مدت 18 روز طول خواهد کشید تا تمام دامنه

تغییر و حرکتش را بازیابد و به فعالیت ادامه دهد .

2 - هر گاه فصل را برای مدت یک هفته  ثابت کنیم مدت 52 روز به طول می انجامد تا مفصل مجددا" بتواند دامنه تغییر و  حرکتش را بدست آورد .

3 - اگر ممفصل را برای مدت 2 هقته ثابت کنیم برای بدست آوردن قابلیت انعطاف مجدد وشروع به کار مفصل 121 روز وقت لازم دارد .

4 - و اگر مفصل شانه و صدمه دیده را برای مدت 3 هفته ثابت نگه دارین پس از 300 روز انعطاف مفصل به حد اولیه و حداثر خود خواهد رسید .

پرکینز در سال 1952 در مورد مسئله استراحت و حرکت چنین اظهار می دارد ( گفتن این مسئله که چه وقت تورخ تمام می شود و ناحیه صدمه دیده رو به بهبودی می گذاردمشکل بوده تا حدی نمی توان در این مورد قائل بود و حتی بیان مراحل مختلف صدمات و تفکیک هر مرحله از آن مراحل بعدی با وسایل آزمایشگاهی مشکل می باشد ) وی پیشهاد کرد بهترین راه دانستن این موضوع از طریق تجربیات آزمایشگاهی ثابت نشود روش قطعی در راهنمایی ما نخواهد بود .

 

تمرینات بدنی

جدید ترین روش دستیابی به ترمیم و بازساز تحری سریع او و تمرینات عمومی است که باید مورد استفاده واقع شود . تفاوت بدن ورزشکاران و افراد عادی مر بوط به مقدار تجویز دارو ، شدت و سرعت بهبود است

اگر یک قهرمان شکستگی داشته یا عمل جراحی روی قسمت های مختلف بدن وی صورت گرفته باشد که مربوط به قطع عضلات ، تاندونها ، پسول فصلی یا لیگامنت باشد عدم حرکت کامل از اصولی که باید مراعات نماید . یا اگر افراد در ناحیه قوزک پا صدمه دیده و عضو را بی حرکت نگه داشته باشد و حرکت بایستی به فوریت با تمرینات فعال و انقباضات آیزومتریکی به همانگونه که عضو در گچ یا بانداژ بیحرکت قرار دارد شروع شود ، استراحت بدن فقط برای مدتی کوتاه جهت تجدید قوا برای تمرینات مقاومتی و استقامتی روی ماشین های تمرینی و با توجه به باقی ماندن بدن در فرم خوب انجام می شود .

پس از برداشتن قالب گچی یا بانداژ تمرینات مقاومتی بایستی با شدت بیشتر شروع شود . قهرمان می باید این تمرینات را حداقل یکبار در روز انجام دهد و تمرینات روی ناحیه به تدریج شدید تر می گردد.

به طور مثال در مفصل زانو، هر گاه در این مفصل تورم و تحریکات داخلی کم شده باشد می توان با حداکثر تمرین مقاومتی و حداکثر دامنه تغییر در مفصل در حالات نشسته و خوابیده به تمرین پرداخت .

تمرینات تحمل و راه رفتن به تدریج با آماده شدن مفصل بایستی توأم باشد . با تمام وزن بدن و تحمل سنینی بیشتر خم شدن مفصل زانو نیز افزایش یافته به بیشترین حد خود می رسد تمام تمرینات و حرکات بدنی

تا حدی که قدری درد حس می شود کنترل گردیده با احساس درد در این ناحیه متوقف می شوند پس درد عاملی مهم و قابل استفاده برای تعیین حودو حرکات است .

در مطالعه ای که بوسیله سورن سنانجام یافت یک گروه از بستر بیماری مربوط به عمل مینیسک زانو برخاسته بودند 4 روز پس از عمل جراحی شروع به تمرینات تحمل وزن بدن نموده اند و گروه دیگر پس از 10 روز شروع به همین عمل و راه رفتن با عصا کردند تفاوت عمده ای درد و گروه از نظر خونریزی و تراوش مایع در زانو مشاهده نگردید . ارکسون تحقیقی در باره تأثیر قالب های گچی با بانداژ هایی که زیاد ثابت نبوده قدری حرکت دارند بعد از عمل جراحی بر روی رباط قسمت جلوی زانو رسیده است .

قدرت  قطر عضله بعد و قبل از عمل جراحی پس از برداشتن بانداژ یا قالب گچی متحرک برای ثابت کردن مفصل آنان استفاده شده می توانند تمرینات دویدن را در مدتی که نصف مدت زمانیکه افراد با قالب های

ثابت و بدون حرکت نیاز به آن دارند شروع نمایند همچنین قدرت عضلات آنان خیلی کمتر از افراد بدون حرکت کاهش یافته بود .

 نوشته شده توسط:مهدی اسکندری 
// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);